M/R/S/ervices
Home
Partner in Projecten!
Home

M/R/S/ervices

COMMERCIËLE-

en/of 

MANAGEMENT ONDERSTEUNING
  • Tijdelijk commerciële- en/of managementondersteuning of vervanging nodig op Directie niveau?

           


 


M/R/S/ervices, Partner in Projecten, biedt u expertise op beide gebieden.

Deze ervaring is gebaseerd op een langdurige en succesvolle, nationale- en internationale carrière opgedaan
in de medisch-farmaceutische industrie en gezondheidszorg. 

Ervaring en focus is gericht op Commercieel- / Algemeen management en Turn around projecten in de 
gezondheidzorg en medisch- farmaceutische industrie.

Erelid van diverse transfusie organisaties.

Actief als bestuurslid Verantwoordings Orgaan Pensioenfonds.

Werk gebieden: West-Europa, Noord- en Zuid Amerika, Japan, Australie, Nieuw Zeeland 


Contact: mrservices@kpnplanet.nl
  • Temporarily commercial- and/or management support or replacement needed on Executive Board level?       M/R/S/ervices, Partner in Projects, offers you expertise in both areas. This experience is based on long-term
and  successful, national and international career gained in the medical-pharmaceutical industry and health care.


Experience and focus is on Commercial- /General management and Turn around projects in the health care and
medical-pharmaceutical industry. 


Honorary Member of several transfusion organisations.


Areas of experience : Western Europe, North and South America, Japan, Australia, New Zealand


Contact: mrservices@kpnplanet.nl

Home